φωτογραφία του- Γιώργος Κασαπάκης

Γιώργος Κασαπάκης

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

Απόφοιτος φυσικοθεραπείας Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙΘ) από το 2013. Εξειδικευμένος φυσικοθεραπευτής αποκατάστασης πάνω σε αθλητικές κακώσεις-τραυματισμούς. Sports Rehabilitation.

Ολοκληρώνει την μεταπτυχιακή του εξειδίκευση πάνω στο Manual Therapy (OMT). Παρακολούθηση FIFA Medicine Diploma. Παρακολούθηση εξειδικευμένων σεμιναρίων πάνω στην αποκατάσταση και την θεραπευτική άσκηση όπως Kinesio Taping, IASTM Tools κτλ.

Έχει εργασθεί σε δημόσιο νοσοκομείο για 2 χρόνια (2014-2016) και σε ιδιωτικό κέντρο φυσικοθεραπείας για 3 χρόνια (2016-2019).