φωτογραφία του- Λεωνίδας Σακούτης

Λεωνίδας Σακούτης

ΜΑΣΕΡ

Εργάζεται στην ομάδα από το 1985 ως μασέρ και αποτελεί το μακροβιότερο εν ενεργεία μέλος της ομάδας, έχοντας βιώσει όλες τις μεγάλες στιγμές της σύγχρονης ιστορίας της.