φωτογραφία του- Νίκος Δεσποτάκης

Νίκος Δεσποτάκης

ΙΑΤΡΟΣ - ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

Ο κ. Νίκος Δεσποτάκης είναι ιατρός ορθοπαιδικής στο τμήμα τραυμάτων & αθλητικών κακώσεων της ιδιωτικής κλινικής «Creta Interclinic». Απόφοιτος του τμήματος ιατρικής σχολής Αθηνών στο Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Υπηρέτησε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου στο τμήμα τραύματος, ως συνεργάτης του Διευθυντή τον κ. Ιωάννη Κουρεπίνη, με εξειδίκευση στις αθλητικές κακώσεις και τραυματολογία.

Υπηρέτησε επίσης στο ΠΑΓΝΗ, δίπλα στον κ. Γεώργιο Κουβίδη, στο τμήμα τραύματος και αθλητικών κακώσεων. Έχει λάβει μέρος σε πολλά συνέδρια ορθοπαιδικής – τραυματολογίας και αθλητικών κακώσεων, με πλείστα μόρια εκμάθησης πάνω στις αθλητικές κακώσεις.