φωτογραφία του- Τάσος Πρίτσας

Τάσος Πρίτσας

PERFORMANCE ANALYST

Ο Tάσος Πρίτσας γεννήθηκε στις 5 Αυγούστου του 1986 στην Καρδίτσα. Είναι κάτοχος των διπλωμάτων : UEFA Β, UEFA Β FUTSAL, FOOTBALL AWARD LEVEL 1 (FA), TALENT IDENTIFICATION LEVEL 1 (FA)

ΣΠΟΥΔΕΣ: MSC Athletic Development and Peak Performance - Southampton Solent University, ΤΕΦΑΑ - Ειδικότητα Ποδόσφαιρο- Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας

Προϋπηρεσία: AEK F.C. ACADEMY - Video and Data Analyst, Southampton F.C. - Πρακτική